For deg som er elev

Hustadvika vgs er en middels stor kombinert videregående skole med ca 390 elevplasser som gir tilbud om både yrkeskompetanse og generell og spesiell studiekompetanse. Vårt slagord er at vi tilbyr litt mer. Det betyr at du blir sett, ivaretatt og fulgt tett opp av våre kompetente lærere og miljøveiledere. Elevundersøkelsen viser at elevene opplever en bedre støtte fra lærerne på vår skole enn snittet av de andre skolene, trivselen er svært stor og at vi har et trygt og godt læringsmiljø.

Velkommen til Hustadvika vidaregåande skole!

Rektor

Kontakt