PPT

Alle elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan ta kontakt og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om utfordringer av både faglig, sosial og/eller personlig karakter. De ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt. PP-tjenesten foretar en sakkyndige vurderingen dersom en elev har behov for spesialundervisning.

 

PP-rådgiver på Hustadvika vidaregående skole er en del av elevtjenesten, og holder til i 1.etasje ved inngangen til kontorfløyen/ekspedisjonen. PP-rådgiver har fast kontortid på skolen mandag, onsdag og torsdag. Dere kan ta kontakt direkte eller via skolens rådgivere alle ukedager.

 

Kontaktinformasjon:

PP-rådgiver Heidi Holm Hjelle

Epost: heidi.holm.hjelle@molde.kommune.no eller heidi.holm.hjelle@mrfylke.no

Tlf. 96 09 22 61

 

Er jeg ikke på kontoret, ta kontakt på epost eller tlf/sms.

 

Les mer om PPT i Møre og Romsdal fylkeskomme her; https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/raadgiving-og-oppfoelging/pedagogisk-psykologisk-teneste-i-vidaregaaande-opplaering-ppt-vgo

Kontakt