Ny elev hos oss?

Første skoledag er mandag 22. august. 

Vi på Hustadvika vgs gjør alt klar til å ta imot både spente, nye elever, men også dere som allerede er kjent på skolen. Nedenfor finner du nyttig informasjon i forbindelse med skolestarten. (se spesielt "oppmøte første skoledag")

Svarfrister: 

Frist for å svare på tilbud om plass og-/eller  ventelisteplass til 1.gangs inntak er 15. juli. Frist for å svare på tilbud om plass og-/eller ventelisteplass til 2. gangs inntak er 8. august. 

Dersom du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass. 

  

Etter du har takket JA til skoleplass via VIGO har du tilgang til flere nettsider: 

 

Vg 1 Naturbruk (NA) og VG 1 Teknologi- og industrifag (TIF) møter i kantina kl 08:10. 

Alle elever som har fått inntak på VG1 Studiespesialisering, VG 1 Helse- og oppvekstfag og VG 1 Restaurant- og matfag, VG1 YSK og språkklassen møter i Auditoriet 08:10

Alle elever som har fått inntak ved Vg2, Vg3 møter direkte på klasserommet 08:10.  

Romplan første skoledag:

KlasseSted/Rom
1HO1214
1HO2213
1YSK201
1NA1B2
1NA2B1
1RM1300
1RM2301
1ST1/2200
1TP1BIOLOGI
1TP2

FYSIKK

2AKVB4
2ARB21
2FFKJEMI
2HOA1202
2HOA2210
2HOB208
2KJPB20
2RMTOPPEN
2ST1203
2ST2204
3PB207
3ST1205
3ST2206
4YSKi bedrift
SPRÅKKLASSEN100
AOABASE
AOBBASE

 

VG1 har full skoledag fram til 14:45. Skolebussen går som vanlig fra Elnesvågen Skolesenter.

VG2 og 3 slutter kl 11:30 første skoledag, og her er oversikten over busser man kan ta hjem igjen:

StedBussnr. / tidspunkt
Eide - Lyngstad - VevangBussnr. 512 / kl. 11:25
Tornes - BudBussnr. 533 / kl. 11:45
FarstadBussnr. 534 / kl. 12:45
Hollingen - Jendem - Aukra (via Molde)Bussnr. 532 / kl. 11:35, deretter bussnr. 561 kl. 12:10 fra Molde mot Aukra
MoldeBussnr. 532 / hver halvtime :05 og :35

 

Følg gjerne med på skolens facebookside eller intagram der vi legger ut nyheter fram mot skolestart: https://www.facebook.com/Hustadvikavgs

Elever ved videregående skoler som har en skoleveg på mer enn 6 km, har rett til gratis skoleskyss.

Dere må selv søke om dette ved å bestille skoleskyss i skyssportalen. Linken til innlogging finner du her Bestilling skoleskyss . Du trenger Min ID til innlogging. 

Det er mulig å søke så snart så snart du har takket JA til skoleplass i VIGO.  Lurer du på om du har rett til skolereisekort? Sjekk på nettsiden  Samferdselsavdeling skoleskyss 

Har du skoleskysskort fra ungdomsskolen eller tidligere år på vgs? Om eleven allerede har skoleskysskort fra før: Behold dette kortet, søk skoleskyss for nytt skoleår via linken og bruk dette kortet. Ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukes ALLE årene eleven har rett til gratis skoleskyss, både i grunnskole og i videregåande skole.

Har du IKKE skoleskysskort fra ungdomsskolen eller tidligere år på vgs? Du må først søke om skoleskyss selv via linken. Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen.

Ved feil på kortet, eller ved tap av kortet, ta kontakt med skole. Har du ikke skysskort første skoledag på morgenen, får du likevel bli med på bussen. Hjem fra skolen skal alle vise fram skoleskysskort eller midlertidig skolereisebevis
Ta kontakt med skolen (71283700) ved spørsmål. 

 

Når du har takket JA til skoleplass i VIGO, mottar du en sms med informasjon om pålogging på skolestart-siden. (Skolestart) . Her velger du hvilken pc-ordning du vil benytte deg av. Du må også registrere foresatteinformasjon her. Dette er spesielt viktig informasjon til skolen. Dersom du ikke klarer å logge deg inn, finner du hjelp her Brukerstøtte

NB! 

  • Chrombook (Android) kan ikke brukes som et alternativ til PC eller Mac.
  • Mac kan ikke brukes på TIF eller YSK

Alle elever med ungdomsrett har krav på utstyrsstipend Dere må selv søke om stipend i Lånekassen. 

Etter at inntaket er ferdig 3. august, tar skolen over arbeidet med å tildele eventuelle restplasser. Dette foregår etter følgende regler: 

  1. Først tildeles ledige plasser til elever som står på fylkeskommunens venteliste. 
  2. Deretter, når alle på fylkeskommunens venteliste har fått tilbud, tildeles plasser etter skolens lokale venteliste. 

Dette er en liste over søkere som har tatt kontakt med skolen etter at de har fått melding om at de ikke har fått plass hos oss, og som har bedt om å få stå på lokal venteliste. Dersom du ønsker å stå på lokal venteliste, bør du ringe skolen så snart som mulig etter 10. juli. Vi gir tilbud fra den lokale ventelisten til søkere i den rekkefølgen de har tatt kontakt med oss.  

Vi planlegger for en normal skolehverdag der dere følger grønt nivå i trafikklysmodellen. Det betyr at:

 

  1. Ingen syke skal møte på skolen 

     2. God hygiene og forsterket renhold 

     3. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

    4. Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

Ordningen med skoleskap er slik at du må registrere skapet du ønsker hos bibliotekaren ved starten av skoleåret. Dere ordner skap sammen med læreren og klassen den første uka. Etter du har gjort dette, er det viktig at du gjør to ting: 

- at du har en hengelås på skapet 

- at du henger en lapp med navn og skoleår du går her (kun bokplast er godkjent teip, du får dette gratis hos bibliotekaren) 

  

Når det nærmer seg sommerferie, skal du:

- Tømme skapet og vaske det ved behov. Dette er for å fjerne brussøl og brødsmuler etc.

- Fjerne alle lapper inni og utenfor.

- Reservere skapet for neste år? Hvis du vet du skal ha samme klasserom kan du reservere det samme skapet eller bytte. Dette må meldes til bibliotekaren.

Skap som ikke har blitt fornyet eller registrert for et nytt skoleår, vil bli rensket og gjort klart for nye elever. 

Skolebøker vil bli utlevert fra og med første skoledag så vi ber om at elevene tar med seg skolesekk (eller ordner seg skap) slik at de kan motta og oppbevare bøkene trygt (hjemme eller i skap, IKKE I KLASSEROM). Alle skolebøker skal det skrives navn i og vi oppfordrer til å sette bind på bøkene da vi merker at dere noen ganger blander bøker med klassekamerater, og det skaper unødvendig forvirring ved innlevering senere. Alle elever har rett på et sett med lærebøker gratis forutsatt at de leveres ved skoleslutt uten skader (se utlånsreglementet). Etter siste skoledag sendes det direkte regning til dere som ikke har levert inn de lånte skolebøkene. Det er for sent å levere i sommerferien eller i begynnelsen av det neste skoleåret fordi vi må bestille nye bøker for neste skoleår allerede første uka av sommerferien. 

Vi ønsker en bred kommunikasjon med både elever og foresatte hjemme og ønsker at alle elever gir samtykke til at skolen kan gi og få informasjon til/fra foresatte, også etter at du har fylt 18 år. Vennligst fyll ut skjema ved skolestart. 

Vi vil ha et møte for hybelstudentene den første skoleuken. Slike møter vil bli holdt utover året for å skape samhold og tilhørighet for elever som bor langt borte fra foreldre.  Kontoret er behjelpelig med anskaffelse av hybler om nødvendig. 

 

- Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. 

- Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. 

- Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. 

- Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. 

- Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. 

Se ofte stilte spørsmål og svar her: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/fravarsgrensen-i-korte-trekk/ 

Skolen er med i  "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. Les mer om VIP makkerskap her. 

Vi gleder oss til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til oss! 

  

Arne Tjelle 

rektor