Skolebibliotek

 

Biblioteket er åpent hver skoledag fra 08:10 - 15:30. Biblioteket holder til i store lokaler i andre etasje i hovedbygningen på skolen. Biblioteket vårt blir ofte omtalt som selve hjertet på skolen. 

På biblioteket kan du få hjelp til mye forskjellig og det er bare å snakke med Tina, skolebibliotekaren, om det er noe du lurer på. Du kan få hjelp til å finne fagstoff til oppgaver og prosjekter eller finne en bok eller film som du kan slappe av med. Det er mye forskjellig å velge i av ungdomsbøker, krim, andre romaner, faglitteratur, tegneserier, brettspill og mye annet. I tillegg kjøper vi inn filmer, tidsskrifter, lydbøker, oppslagsverk og dagens aviser. 

Alt utlån av både lærebøker og annet registreres elektronisk enten via bibliotekaren eller med lånekort på en av våre tre stasjonære biblioteks pc-er. Disse kan du også benytte deg av for å skrive ut eller søke etter relevante ting. Ønsker du hjelp er det bare å snakke med Tina. 

Lånekort til biblioteket får du om du spør, det "Nasjonale lånekortet" er et felles lånekort for hele Norge som ofte benyttes for å logge inn på digitale tilbud som krever lånekort som "Bookbites" og "Filmbib". Vanligvis låner du uten lånekort på skolen ved å henvende deg i skranken. 

Vi har to deilige sofaer, totalt førti komfortable stoler og gode studieplasser. Trenger du lånepc har vi tre stasjonære biblioteks pc-er som du kan benytte når du er på biblioteket. Du finner også en kopimaskin som brukes til all elevutskrift på skolen, men også har mulighet for skanning og kopiering av dokumenter. Vi har også et lite utvalg av laptop for elever som du kan låne om du har glemt din hjemme. 

På biblioteket er du velkommen uansett om du vil jobbe med skolearbeid, spille spill, lese eller bare slappe av litt! 

Velkommen innom! 

 

 

Skolebiblioteket har en stor avdeling med ungdomsbøker. Her kan du finne alt fra spenning, fantasy og kjærlighet til sterke skildringer og biografier.  

         -Spennende bøker 

         -Bøker om kjærlighet  

         -Biografier

         -Filmatiserte bøker 

         -Fantasy 

         -Bøker på nynorsk 

         -Bøker av norske forfattere 

         -Noveller 

         -Lettlest 

Skolen har klassesett til utlån fra skolebiblioteket. Boksettene er plassert i hyllene bakerst i hjørnet på biblioteket i bokkasser. Skjemaet her viser de nyere klassesettene som biblioteket administrerer (de eldre er ikke i systemet).  

For utlån avtal tidspunkt med Tina. 

På skolebiblioteket kan du låne film gratis. 

Lånetiden er 1 uke. 

 Nye filmer: 

         -Alle seneste filmene 

 

Filmer i ulike tema - et utvalg: 

         -Andre verdenskrig 

         -Animasjonsfilmer

         -Biografier/Biografisk

         - Døden

          -Fantasy

         -Filmatiserte bøker 

         -Jul 

         -Norge - historie 

         -Ungdom/oppvekst 

         -Tv-Serier

 

Filmer på andre språk: 

         -Fransk 

         -Polsk

         -Spansk 

         -Tysk 

Skolen låner ut lærebøker til alle elever. Skolebiblioteket administrerer utlån og innleveringen av bøkene.  

Privatister som har vært tidligere elever hos oss får låne lærebøker så lenge vi har til overs etter at våre ordinære elever har fått dem utdelt. 

Etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, skal lærebøkene leveres tilbake til skolebiblioteket. Dersom bøkene ikke blir levert etter siste skoledag, sender skolen en faktura. Hærværk og store skader på bøkene vil også gi faktura som erstatning. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan levere innenfor fristen, lag en avtale med bibliotekaren. 

Husk å skrive navn i boka da det er viktig at du leverer tilbake eksakt de bøkene du lånte. 

Leseaksjonen v/Hustadvika vgs. Se også "Hvordan lese i alle fag" i dokumenter.  

Regler for lesekonkurransen:  

1. periode: 20. august - 14. desember  

2. periode: 15. desember - 16. mai  

 

Vekting/utregning av bøkene er som følger:  

1 bokside =  

-          2 tidskriftsider  

-          6 ukebladsider  

-         15 tegneseriesider  

-         20 bildeboksider  

Norske bøker på bokmål:  

-          inntil 100 sider = ½ bok  

-          inntil 200 sider = 1 bok  

-          201-400 sider= 2 bøker  

-          401-600 sider = 3 bøker  

 

Minoritetsspråkelige elever: Norske bøker over 100 sider teller som 2 bøker.  

   

Norske bøker på nynorsk:  

-         Inntil 100 sider = 1 bok  

-         101-200 sider = 2 bøker  

-         201-300 sider = 3 bøker  

-         301-400 sider = 4 bøker  

-         401-500 sider = 5 bøker  

-         Over 500 sider = 6 bøker  

   

Engelske bøker:  

-         Inntil 100 sider = 1 bok  

-         101-200 sider = 2 bøker  

-         201-300 sider = 3 bøker  

-         301-400 sider = 4 bøker  

-         401-500 sider = 5 bøker  

-         Over 500 sider = 6 bøker  

   

Lydbøker:  

-         0-5 timer= 1 bok  

-         5-9 timer = 2 bøker  

-         9-4 timer = 3 bøker  

-         14-20 timer = 4 bøker  

-         21-25 timer = 5 bøker  

-         Over 25 timer = 6 bøker  

 

Dette kan ikke telles med: 

Lærebøker  

Podcast

Dette kan telles med:  

Romaner, ukeblad, tegneserier, tegneserieromaner, noveller, dikt, drama, biografier, fagbøker, tekniske bøker, skjønnlitterært pensum, digitale e-bøker, lesing på nett (nettlenke), og lydbøker.  

  Det er ikke mulighet til å registrere bøker en har lest før konkurranseperioden tar til.  

Kontroll:  

Du registrerer boktittel, antall på sider, vekting av sider, antall bøker. Arket finner du hos bibliotekaren.  

Premiering:  

          - premiering to ganger i året  

          - 2 kinobiletter til den enkelteleven som har lest mest på kvart trinn i ST og YF  

          - Pizzafest til den basisgruppa som sammenlagt gjennomsnittlig har lest mest på               YF og ST  

Aksjonen består av fire delar:  

1. Mengdelesing på  fritida:  Skolebiblioteket kjøper  kontinuerlig inn ny litteratur – både sakprosa og skjønn litteratur – slik at du skal finne noe som interesserer deg.  

I slutten av hver termin teller bibliotekar og norskansvarlig(språk-og samf) opp hvor mye hver elev i basisgruppa har lest og hvor mye basisgruppa har lest tilsammen.  Det blir premiering for den basisgruppa som samla sett gjennomsnittlig har lest mest på YF og ST,  i tillegg til individuell premiering til den enkelteleven på hele skolen som har lest mest pr. trinn på YF og ST.  

   

2. I starten av skoleåret tester vi lese- og skriveferdighetene dine. Deretter skal du gjennomføre et lesekurs i avansert lesing der klassen din bruker norsktimene i tre uker til å øve inn ulike leseteknikker, øve på å få opp lesetempoet ditt og til å diskutere lesing og lesetrening. Dette vil styrke det faglige utbyttet av lesingen din.  

   

3. Parallelt med dette kurset setter hver faglærer fokus på hva det vil si å lese i “sitt” fag. Hvert fag har mange ulike omgrep og ikke minst ulike typer tekster som grafer, tabeller, kart, osv. Med dette blir det sett fokus på hvordan du skal lese leksa for å forstå hva du har lest.  

   

4. Resten av skoleåret skal du bruke til å praktisere og utvikle det du har lært slik at du har et større repertoar av leseteknikker å spille på i studiearbeidet ditt.  

LYKKE TIL!! 

 

 

Her kan du få tips om hvordan du kan forholde deg til de kilder du bruker.  

Kildekritikk for bøker: 

- Forfatter: Er forfatteren kjent? Har forfatteren skrevet     mye om dette temaet? Er forfatteren troverdig?  

- Utgiver: Hvilket forlag er boken utgitt på? (Kjente forlag står stort sett for kvalitet) Er utgiveren en organisasjon eller et spesielt samfunn? Religiøse sekter kan være ukritiske.  

- Utgivelsesår: Når er boken utgitt - er den ny eller gammel? (Et aktuelt tema krever informasjon som er av nyere dato) Har boken kommet i flere utgaver? (Indikerer at boken er et standardverk)  

- Formål med utgivelsen: Les forord. Studer innholdsfortegnelsen. Hvordan er framstillingen? Er dette fakta, meninger eller propaganda? Skrevet for å overbevise, informere, underholde, provosere? 

  

Kildekritikk på Internett: 

- Hvem er kilden til informasjonen - husk at hvem som helst kan legge ut informasjon på nettet, til hvilket som helst formål. 

- Hvilken autoritet har personen/organisasjonen/virksomheten som har lagt ut informasjonen? 

- Finnes det opplysninger om personen/organisasjonen? 

- Er personen/organisasjonen kjent innen feltet? 

- Er det noen som refererer til denne personen/organisasjonen (kilden)? 

- Er det muligheter for å kontakte kilden pr. telefon, faks eller e-post? Står adressen på nettstedet? 

- Utgivelsestidspunkt: Er informasjonen ny eller gammel? Når ble sidene sist oppdatert?  

- Formål med sidene: Hva er motivet for å legge ut informasjonen? Er dette reklame, propaganda eller fakta? Er kilden nøytral, eller finner du et sterkt farget syn på saken?  

- Troverdighet: Er språkbruken troverdig? Finner du mye skrivefeil? Har nettstedet en klar og tydelig layout? Har nettstedet en god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettsteder?  

Andre anbefalte nettsider om kildekritikk: 

Kildekompasset 

Søk og Skriv 

NDLA 

Høgskolen i Lillehammer 

 

 

Snarveier

Kontakt