Utlånsregler

Utlånsregler for skolebiblioteket på Hustadvika VGS 

Skolebiblioteket ønsker deg velkommen til et nytt skoleår. På skolebiblioteket kan du få et biblioteklånekort (bare spør bibliotekaren). Du kan bruke det på alle bibliotek i landet. Her kan du låne bøker, lydbøker og annet materiale, det er gratis. 

Du får også låne lærebøker. På skolebiblioteket kan du få hjelp til å finne informasjon eller litteratur, enten det gjelder skolearbeid eller fritidslesing. 

Som bruker av skolebiblioteket forventer vi at du følger utlånsreglene våre: 

- Alt materiale du låner på skolebiblioteket, også lærebøkene er skolen sin eiendom. 

- Det du låner skal leveres tilbake til avtalt tid og i god stand. Det betyr:

  1. du skal ikke skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene. 
  2. bøkene skal ikke mangle sider, ha vannskader, være tilgriset eller ha mer en normal slitasje. 

- Lærebøker: For å hindre bytting mellom elever og unødvendig slitasje bør lærebøkene ha bokbind på, og de bør merkes med navnet ditt. 

- Du er selv ansvarlig for alt materiale som har blitt lånt på brukeren/lånekortet ditt. 

- Dersom materiale du har lånt går tapt eller blir ødelagt skal det erstattes. 

- Skjønnlitteratur har en lånetid på 4 uker (1 måned), lydbøker og film har en lånetid på 7 dager (1 uke). 

- Etter siste skoledag, om alt lånt materiale ikke har blitt levert, blir det sendt regning med erstatningskrav. 

- Ved egen avtale om levering blir du ikke fakturert for utlånet. Avtalen må gjøres med bibliotekaren. 

- Det er viktig at du som slutter på skolen i løpet av skoleåret, leverer tilbake lånt materiale snarest.