For deg som er foresatt

Hustadvika vidaregående skole er en mellomstor, kombinert videregående skole. Det betyr at undervisningsgruppene jevnt over er små slik at alle elevene blir sett av lærerne sine. Skolemiljøet er derfor oversiktlig, trygt og godt.

Vi er den eneste videregående skolen i fylket som er sertifisert som dysleksivennlig. Lærerne er derfor bevisst på å tilpasse opplæringa både til elever som har ulike hjelpebehov og til elever med stort læringspotensial.

Vi vil ha et tett samarbeid med heimen for alle elever – også de over 18 år dersom vi finner det nødvendig og elevene gir samtykke til det. Vi formidler skolens forventninger i møte med dere foreldre og gir elevene ei god karriereveiledning. 

Vi arbeider for å formidle flere elever til læreplasser innenfor yrkesfaga gjennom avtaler om utplassering i yrkesfaglig fordypning. Vi har også gode koplinger til arbeidslivet og høgre utdanning i regionen for å utvikle innholdet i utdanningsprogrammet studiespesialisering slik at opplæringa blir opplevd som relevant og praksisnær. 

Hustadvika vidaregåande skole står for kunnskap og trivsel i et miljø prega av  kvalitet og likeverd:

-vi tilbyr litt mer

 

Vi ønsker ungdommen din velkommen til oss.

Dokumenter