Kontaktlærere

Høst 2022 - Vår 2023

     
Alternativ opplæring AOALise Wiik 99236303  lise.wiik@mrfylke.no
  AOBTone Solheim 93681751 tone.solheim@mrfylke.no
Språkklassen SPKLLiv Solveig Myrbø 92490603 liv.solveig.lokhaug.myrbo@mrfylke.no
Helse og oppvekstfag VG1 1HO1Hilde Gadøy Jansen 90835336 hilde.gadoy.jansen@mrfylke.no
  1HO2Nina Agnete Rødal Helberg 92667219 nina.agnete.rodal.helberg@mrfylke.no 
  1YSK Erlend Magnus Tjelle 99048751 erlend.magnus.tjelle@mrfylke.no
Naturbruk VG1 1NA1Tom Rune Nygård 90147353 tom.rune.nygard@mrfylke.no
  1NA2Amund Opdahl 46787700 amund.opdahl@mrfylke.no
Restaurant og matfag VG1 1RM1Roger Grasdal 41002383 roger.grasdal@mrfylke.no
  1RM2Ruth Pettersen  
Studiespesialiserende VG11ST1/2Inger-Kristin Kristiansen 90129448 inger.kristin.kristiansen@mrfylke.no
Teknikk og ind. produksjon VG1 1TP1Peder Arne Farstadvoll 41247957 peder.arne.farstadvoll@mrfylke.no
  1TP2Bjørn Helge Urdshals 99469426 bjorn.helge.urdshals@mrfylke.no
Akvakultur VG2 2AKVGro Storholm 40463836 gro.storholm@mrfylke.no
Arbeidsmaskiner VG2 2ARJostein Andre Bolli 90636020 jostein.andre.bolli@mrfylke.no
Fiske og fangst VG2 2FFJann Kåre Thomassen 91766372 jann.kare.thomassen@mrfylke.no
Helsearbeiderfag VG2 2HOA1 Ingrid Heggdal Bjerkeseth 41605047 ingrid.heggdal.bjerkeseth@mrfylke.no 
  2HOA2Hilde Kristin Rørvik 95726345 hilde.kristin.rovik@mrfylke.no
Barne og ungdomsarbeiderfag VG2 2HOBIda Christin Lien 92490385 ida.christin.lien@mrfylke.no 
Kjemi og prosess VG2 2KJPRolf Erik Næsset 40108481 rolf.erik.nesset@mrfylke.no  
Kokk- og Servitørfag VG2 2RM1Christian Solli-Sæther 90767646christian.solli-sether@mrfylke.no
Studiespesialiserende VG2 2ST1Rannveig Grøtta Huse 45422894rannveig.grotta.huse@mrfylke.no 
  2ST2Gunhild Windstad 45275090gunhild.windstad@mrfylke.no

Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfag VG3

 3PB

Mona Iren Naas

Pål Skjørestad

 46305076

 45515889

mona.iren.naas@mrfylke.no  

pal.skjorestad@mrfylke.no 

Studiespesialiserende VG3 3ST1Anna Einset Stomsvik  90788103 anna.einset.stomsvik@mrfylke.no 
  3ST2Are Magnus Tunheim Hagen 94848423 are.magnus.tunheim.hagen@mrfylke.no
Yrkes og studiekompetanse VG4 4YSKAnna Dale 41615199anna.dale@mrfylke.no