Kontaktlærere

Høst 2021- Vår 2022

     
Alternativ opplæringAOATone Solheim 93681751  tone.solheim@mrfylke.no
 AOBHege Skarvøy 91543550 hege.skarvoy@mrfylke.no
Helse og oppvekstfag VG11HO1Hilde Gadøy Jansen 90961809 hilde.gadoy.jansen@mrfylke.no
 1HO2Amund Opdahl 46787700 amund.opdahl@mrfylke.no
 1HO3Nina Agnete Rødal Helberg 92667219 nina.agnete.rodal.helberg@mrfylke.no 
Naturbruk VG11NA1Tom Rune Nygård
 90147353 
 tom.rune.nygard@mrfylke.no
 1NA2Gro Storholm 40463836 gro.storholm@mrfylke.no
Restaurant og matfag VG11RM1Christian Solli-Sæther 90767646 christian.solli-sether@mrfylke.no
Studiespesialiserende VG11ST1/2Lillian Harstad 91579123 lillian.harstad@mrfylke.no 
 1ST3/4Zakarias Fjellheim 41469165 zakarias.fjellheim@mrfylke.no 
Teknikk og ind. produksjon VG11TP1Bjørn Helge Urdshals 99469426 bjorn.helge.urdshals@mrfylke.no
 1TP2 Peder Arne Farstadvoll 41247957 peder.arne.farstadvoll@mrfylke.no
Akvakultur VG22AKVÅsta Stølen 99756351 asta.bergmann.stolen@mrfylke.no 
Arbeidsmaskiner VG22ARPål Andre Aure 47892902 pal.andre.aure@mrfylke.no 
Fiske og fangst VG22FFTomas Paulsen 99108727 tomas.paulsen@mrfylke.no 
Helsearbeiderfag VG22HOAIngrid Heggdal Bjerkeseth 41605047 ingrid.heggdal.bjerkeseth@mrfylke.no 
Barne og ungdomsarbeiderfag VG22HOBIda Christin Lien 92490385 ida.christin.lien@mrfylke.no 
Kjemi og prosess VG22KJPRolf Erik Næsset 40108481 rolf.erik.nesset@mrfylke.no  
Kokk- og Servitørfag VG22RM1Roger Grasdal 41002383roger.grasdal@mrfylke.no
Studiespesialiserende VG22ST1Anna Einset Stomsvik  90788103 anna.einset.stomsvik@mrfylke.no 
 2ST2Are Magnus Tunheim Hagen 94848423 are.magnus.tunheim.hagen@mrfylke.no 
Anlegg og maskinmekanikerfaget VG23ARJostein Andre Bolli 90636020 jostein.andre.bolli@mrfylke.no

Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfag VG3

3PB1Rannveig Grøtta Huse 45422894 rannveig.grotta.huse@mrfylke.no 
 3PB2Pål Skjørestad 45515889

 pal.skjorestad@mrfylke.no 

Studiespesialiserende VG33ST1Gunhild Windstad 45275090 gunhild.windstad@mrfylke.no
 3ST2Mona Iren Naas 46305076 mona.iren.naas@mrfylke.no
Yrkes og studiekompetanse VG33YSKAnna Dale 41615199

 anna.dale@mrfylke.no 

Yrkes og studiekompetanse VG44YSKInger-Kristin Kristiansen 90129448 inger.kristin.kristiansen@mrfylke.no