Elevundersøkelsen 2020

Fræna vgs er stolt over å få presentere de gode resultatene av årets elevundersøkelse.

Skriv ut

Vi har fått flotte tilbakemeldinger fra elevene som mener at vi både har et trygt og godt læringsmiljø med svært lite mobbing, der elevene opplever at lærerne praktiserer reglene likt og at vi strekker oss etter å hjelpe og støtte elevene våre. Kort sagt – at vi tilbyr litt mer. Vi har jobbet kontinuerlig med elevråd og verneombud fra hver klasse for å øke trivsel, trygghet og forbedre skolehverdagen, spesielt i disse tunge tidene. Vi lover å jobbe hardt for å videreføre arbeidet fremover.