Elevundersøkelsen uke 48

I elevundersøkelsen får alle elevene i videregåande opplæring i Møre og Romsdal si sin meninga om læring og trivsel i skolen.

Skriv ut

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse som blir gjennomført i perioden 1. oktober – 20. desember. På Hustadvika vgs vil den bli gjennomført i alle klasser uke 48. Med å svare på undersøkelsen får elevene muglighet til å påvirke skolehverdagen sin. Svarene fra elevene blir brukt av skolene og skoleeier for å utvikle kvaliteten i opplæringen, og til å gjøre skolene bedre.

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Mer informasjon om undersøkelsen finner dere i lenkene under: