Fiskeriministeren på virituelt besøk

Fredag deltok VG2 «Fiske og fangst» og VG2 «Akvakultur» i Teams-møte med Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

Skriv ut

Elevene hadde flere spørsmål til Statsråden blant annet om hvorfor andre skoler i andre fylker har så mye bedre undervisningsfasiliteter og skolebåter enn fylket vårt.

Videre ble han bedt om å forklare hvordan det jobbes for å styrke jobbsikkerheten til fagutdannede i fiskeri og havbruk, i konkurranse med både ufaglært og utenlandsk arbeidskraft.

Elevene var også nysgjerrige på mulighetene til å etablere nye bedrifter innenfor næringene i årene som kommer.

Statsråden, som selv hadde tatt initiativ til møtet, møtte spørsmålene med utdypende svar, med stor respekt for elevenes yrkesvalg og med lovnad om at det arbeides hardt for å sikre norsk fiskeri- og havbruksnæring sine posisjoner, både nasjonalt og internasjonal. Dette gleder oss.

Avslutningsvis ble elevene oppfordret til å engasjere seg i samfunnsdebatter og politiske miljøer for å være med på å forme sin egen framtid.

Takk til statsråden for et svært flott initiativ og et meget hyggelig møte!