Fræna vidaregåande skole endrer navn til Hustadvika vidaregåande skole

Endringa trer i kraft ved oppstart av skoleåret 2021-22. Bakgrunnen er at Møre og Romsdal fylkeskommune fikk tilsendt et vedtak fra Hustadvika kommunestyre som hadde behandlet en interpellasjon vedrørende ønske om endring av navn på Fræna vidaregående skole. Kommunestyret ønsket at Fræna vidaregåande skole skulle skifte navn til Hustadvika vidaregående skole.

Skriv ut

I begrunnelsen for navneskiftet mener kommunestyret at navnet på videregående skoler bidrar til lokal identitet og lojalitet. I Møre og Romsdal er hovedregelen at den videregående skolen har navn etter den kommunen den ligger i. Der hvor det er flere skoler i samme kommune, har en av skolene navn etter kommunen. Etter kommunesammenslåingen av Fræna og Eide er det ikke noe område i kommunen som heter Fræna. Det er viktig for samfunns- og næringsutvikling at flest mulig av ungdommen søker opptak ved den lokale videregående skolen. Da blir navneskifte til Hustadvika vidaregående skole et viktig virkemiddel.