No kan du søke vidaregåande opplæring

Det  er opna for søking til skoleåret  2022/2023.

Skriv ut

Fristen for å søke er 1. mars, men søkarar kan registrere og endre søknaden sin fram til denne datoen, på vigo.no

For dei som har fortrinnsrett eller krav på individuell vurdering, er søknadsfristen 1. februar. Dette er også søknadsfrist for formidling til læreplass for lærekandidatar

Les meir på: mrfylke.no

Finn ut meir om våre studium her: utdanningstilbod