OBS! Tilgang til VIS for kontaktpersoner sperret

Kontaktpersoners tilgang til VIS sperres i perioden 22. desember til 10. januar

Skriv ut

 

I forbindelse med overgangen til det nye folkeregisteret og produksjonssetting av FREG i VIS så vil foresatte og kontaktpersoners tilgang til VIS sperres i perioden 22.desember til 10.januar.

Dette gjøres for å være sikre på at ingen får kontroll over data de ikke skal ha tilgang til. Mer informasjon om dette og om testing kommer når vi starter opp igjen over nyttår, men elever med sensitiv informasjon knyttet til kontakter må sjekkes opp og kontrolleres før 10.januar.

Alle ansatte og elever ved skolen har tilgang som vanlig. (Kilde: Visma og fylket)