Smittesituasjonen pr. søndag 2. mai:

Status pr. i dag er at det ikke er påvist nye smitta siden fredag 30.4. Kommunen har testa 1251 personer denne uka. Totalt antall smitta er 23 og av disse er halvparten elever hos oss.

Skriv ut

 

Kommunalsjefen mener at det kan virke som om smitten har skjedd ved sosiale sammenkomster utenfor skolen siden utbruddet har «begrenset» positive resultat fra andre elever som ikke har deltatt på disse sammenkomstene.

Det kan tyde på at avstand, spriting og renhold i hverdagen er meget bra.

Han skriver videre at det derfor virker som om kommunen nå har ganske god oversikt over smittesituasjonen, men at det fort kan snu da et virus er vanskelig å kontrollere.

Vi kan derfor ikke «senke skuldrene» ennå så dere må alle ha digital undervisning fram til og med fredag 7. mai.

Så får vi se hva kommende uke bringer av tester og resultat.

Det vil bli en ny vurdering førstkommende fredag om dere kan komme tilbake til skolen– enten halvparten om gangen eller alle på en gang fra mandag 10. mai.

Rektor