VIP - Makkerskap

Et tiltak for bedre læringsmiljø fra Skoleprogrammet VIP

Skriv ut

Alle lærerne er opptatt av at du skal ha det trygt og godt på skolen vår. Vi organiserer dere derfor i makkerpar som skifter på etter en viss tid slik at du blir godt kjent med de andre i klassen og har en fast medelev som du skal jobbe sammen med i ulike perioder av skoleåret.