Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn 

Godt læringsmiljø er viktig for både ansatte og elever ved Hustadvika VGS. Det gode læringsmiljø inneholder god helse, personlig utvikling og skal fremme trivsel. 

Hustadvika Vidaregående Skole er sertifisert gjennom miljøfyrtårnet som skal fremme det gode læringsmiljøet. Til høyre ligger det dokumentet som viser hvordan skolen er miljømerket, hvilke krav skolen utfyller, samt årets miljørapport. 

Dokumenter