Alternativ Opplæring

Mål for opplæringen: 

Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig på skolen, hjemme og i fritiden og få utviklet sine evner slik at han/hun kan få et godt liv.

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir derfor ikke grunnlag for standpunktvurdering i fag, men eleven får kompetansebevis som dokumenterer elevens kompetanse ved slutten av opplæringen.

De enkelte hovedmålene er bygd opp rundt den generelle delen av læreplanen og de fem grunnleggende ferdigheter som integreres i alle fag på alle nivå.

De fem grunnleggende ferdighetene er:

 • å kunne uttrykke seg muntlig
 • å kunne lese
 • å kunne uttrykke seg skriftlig
 • å kunne regne
 • å kunne bruke digitale verktøy

Det vil i tillegg legges vekt på læring av ferdigheter som er viktige for sosial fungering eller har betydning i forhold til arbeidsferdigheter.

Opplæringsformer og arbeidsmetoder:

Hustadvika vgs utarbeider individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev i nært samarbeid med heimen. Det blir lagt vekt på mestring hvor elevene får utfordringer etter evne på det praktiske og det sosiale planet. Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis der alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen.

Eleven er tilknyttet egne basisgrupper med kontaktlærer og assistenter. I enkelte fag deltar elever fra flere basisgrupper sammen. Det blir gitt undervisning både i gruppe og individuelt, tilpasset elevens forutsetninger og evner. Gruppene har redusert elevtall og det er lagt stor vekt på å skape et trygt og godt læringsmiljø med fokus på sosiale relasjoner og samarbeid. Bruk av digitale arbeidsverktøy er viktig i opplæringen.

Fagområder:

Fellesfag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag/historie
 • Friluftsfag/kroppsøving

Programfag:

Matfag

Opplæring i yrkesfaglige programfag ved skolen, tilpasset elevens interesse, behov og forutsetninger.

Det vil være elevens forutsetninger som er avgjørende for hvilke nivå og områder det blir lagt mest vekt på.

Eksempler på arbeidspraksis:

 • Stall
 • Produksjon av tennbriketter
 • Praksis i ulike butikker
 • Kantine
 • Meieri
 • Lager

Sammenheng i opplæringsløpet:

Skolen har tett samarbeid med foresatte, PPT, hjemkommunene og andre støttetjenester som vi har regelmessige samarbeidsmøter med etter behov. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang og vektlegger samarbeidet med hjemkommunene med tanke på et selvstendig voksenliv.

Personalet:

Hustadvika vgs har et høyt kompetent personal med lang erfaring med å undervise denne elevgruppa. Personalet består av spesialpedagoger, vernepleiere, miljøterapeuter og fagarbeidere. Enkelte har videreutdanning i forhold til læring for personer med autismespektervansker og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som for eksempel bruk av kommunikasjonsbøker, rolltalk, symbol o.l. overfor elever med store språkvansker.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.