Språkklassen

 Er du mellom 16 og 24 år?

  • Har du lovlig opphold i landet?
  • Har du gjennomført grunnskoleopplæring og har rett til videregående opplæring?
  • Har du behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring?

Kurset passer for deg som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre den videregående opplæringen. Måler er å gi deg større mulighet til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over et skoleår med 30 undervisningstimer i uken. Det undervises i fagene:

NORSK10 timer (à 45 min.)NATURFAG3 timer (à 45 min.)
ENGELSK5 timer (à 45 min.)SAMFUNNFAG3 timer (à 45 min.)
MATEMATIKK3 timer (à 45 min.)KROPPSØVING2 timer (à 45 min.)

I tillegg tilbyr vi faget UFF-M 4 timer. YFF-M er en skoleutviklet versjon av yrkesfaglig fordypning. Elevene i språklassen skal i YFF-M bli kjent med de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene og legge grunnlaget for søkning i VG1. Du har rett til tre år i videregående skole. Dette året kommer i tillegg til de tre årene. Språkklassen er en del av prosjektet "Jobbsjansen del B". 

Dokumenter

Kontakt