Verneombud Hustadvika vgs

Hustadvika vgs skal ha eit godt og sikkert arbeids og skolemiljø.

Det blir lagt stor vekt på forebyggende arbeid, særleg innen ergonomi, psykososialt arbeids- og skolemiljø og inneklima.

Under vernerundane og risikovuderingane blir det lagt vekt på å forebygge ergonomiske plager, eit trygt og godt sosialt miljø og godt inneklima. Det er blitt utarbeidet HMS-rutiner for vernerunder på de fleste avdelingene.

Alle tilsatte og elever skal være godt kjend med branninstruksen.  Det skal gjennomføres brannøvelse to ganger for året.

Vi skal forsatt være MiljøFyrtårn sertifisert.

 

Elevverneombudet er elevenes representant i saker som omhandler elevens læringsmiljø. 

Være deltakere på HMS-vernerunder på sin avdeling .

Verneombudets rolle er å ivareta elevenes interesser i saker som angår skolemiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen. 

Verneombudet skal ha en aktiv rolle i skolens HMS-arbeid. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for skolemiljøet innenfor ombudets verneområde. 

 

Dokumenter

Kontakt