Massetesting av Covid-19

Massetesting fører til mer trygghet med tanke på å oppdage tidlig smitte på skolen.

Skriv ut

Etter avtale med kommunen og mikrobiologilaboratoriet på sjukehuset i Molde starter vi massetesting i basistimen førstkommende mandag 13. september i de klassene som har meldt fra om at de ønsker dette. Deltakelse er frivillig, men vi er avhengig av at over halvparten av klassen deltar for at testinga skal ha verdi. Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 har barn mellom 16 og 18 år rett til å selv samtykke til helsehjelp. For elever under 16 år må samtykke fra foresatte innhentes. Elever under 16 år må derfor ta med seg et signert skjema til skolen mandag 13. september dersom de vil delta i massetestingen. Se vedlagt orientering og samtykkeskjema for elever under 16 år.