Helsetjenester

Helse og HMS

 

Skolehelsetjenesten ved Hustadvika vgs er et tilbud til alle elever ved skolen. 

Helsesykepleierne Kirsti Aarseth Meland og Belinda Renèe Dragset er tilstede mandag, tirsdag, onsdag og annenhver fredag (partallsuker) fra kl. 08.30 – 15.00.  

Lege Heidel Marlen Melby er tilstede FØR lunsj onsdag i partallsuker fra 0800-1130.

 

For timereservering kan du enten droppe innom og høre om det er en ledig time eller du kan sende en melding og avtale time på telefon:

 

Kirsti  (tlf.: 97156678) mandag og tirsdag

 

Belinda (tlf.: 99333868) onsdag og fredag i partallsuker.

 

Det er ingen rutinekontroller ved skolehelsetjenesten i videregående, men du kan ta kontakt og spørre om alt som har med helse og trivsel å gjøre. Noen ganger holder det kanskje med ên samtale for å sortere litt de tankene/vansker du står i, mens andre ganger kan man ha behov for flere samtaler. Vi henviser også videre ved behov. Tilbudet er gratis og både helsesykepleier og lege har taushetsplikt.

 

Noen elever tar kontakt med spørsmål om spisevansker, rusproblemer, depresjon/angst eller sorg, og noen har vært utsatt for overgrep og vold. Enkelte vil prate om vanskelige hjemmeforhold og konsentrasjonsvansker, mens andre har fysiske plager som magesmerter, hodepine, motivasjon for skole etc. Andre igjen har spørsmål om samliv, seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. Hos oss kan du sjekke deg for kjønnssykdommer. Helsesykepleier kan skrive ut resept på prevensjon . Helsesykepleier kan sette p-stav og hos lege kan det avtales time for innsetting av spiral. Ingen spørsmål er for store eller for små. Vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

 

Vi har også et godt samarbeid med Mestringsenheten i kommunen.

Mestringsenheten har samtaletilbud til alle elever på ungdomsskolene og videregående i Hustadvika kommune.

Du kan ta kontakt selv eller be helsesykepleier om å henvise deg, samtalen settes opp etter avtale. Ta kontakt med Kristin Steinsrud på tlf: 915 30 765 eller på e-post. Du bør ikke oppgi helseopplysninger på e-post.

Du kan også be andre om å hjelpe deg med å ta kontakt. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Psykisk helse er noe alle har. Det handler om dine tanker og følelser og om hvordan du egentlig har det. Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig eller man er urolig og rastløs. Man kan for eksempel i perioder bli mer trist, "deppa" og aggressiv, da kan det hjelpe å snakke med noen. 15-20% av ungdommene sliter med psykiske vansker som går utover deres normale fungering i hverdagen som for eksempel trivsel, læring og det sosiale. Å snakke om det gjør at du kan få det bedre.